Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

 

Equmeniakyrkan Valdshult

Baptistsamfundet,Metodistkyrkanoch Missionskyrkanhar bildat en ny kyrka tillsammans. Den heter Equmeniakyrkan och där är Equmeniakyrkan Valdshult en del av. Det finns 750 församlingar runt om i Sverige.

Vår församling vill vara en mötesplats för tro och livstolkning, gudstjänst och gemenskap och ett tydligt engagemang för vårt liv tillsammans i Sverige och världen.

Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Equmeniakyrkan Valdshult vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus. Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas, människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till mission och engagemang för den värld vi lever i.

Vi tror att vi växer i våra relationer till både människor och Gud när vi håller fast vid och värnar om gemenskapen, böneliv, bibelbruk och nattvardsgemenskap.

Vi vill vara en naturlig del av vårt samhälle och leva ut vår kristna tro i vårt möte med människor.

Om du behöver hjälp med dop, barnvälsignelse, vigsel, begravning, själavård, bikt, förbön, medlemskap eller något annat är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Kontaktperson

Ordf. Dan Andersson 0370 338059

Personligt för dig!

Här hittar du gudstjänster i alla Toppens kyrkor