Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Öreryds Missionsförsamling

2010-04-10

Lena Nordquist gästde Öreryd

Se bilder

 

I Missionskyrkan har vi ett stort barn- och ungdomsarbete som går under namnet SMU, Svenska Missionskyrkans unggdom. SMU är öppet för alla. Här finns aktiviteter för de flesta intresseområdena och för många olika åldersgrupper.

Något vi hoppas på är att alla ska känna sig sedda i vårt arbete och på så sätt utvecklas och må bra. Vi satsar mycket på gemenskapen och allas lika värde.

Det finns söndagsskola, SMU-klubben, SMU-scout och Tonår att välja bland.

Grunden i allt vårt arbete bygger på vår kristna tro. Jesus välkomnade alltid barnen och det vill vi också göra! Välkommen att prova på någon av våra olika aktiviteter

Kontakta Lise-Lotte Jonasson på telefon 0370- 33 70 76 eller 0370- 33 70 78 om du är intresserad.