Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Föreningar

Vad sysslar Samhällsföreningen med?


Vi brukar ordna Knutsdans i skolan för barnen och det är också vi som brukar ordna med julgranen.

Kullen, den gamla missionskyrkan, är vår byggnad och där har vi en del tillställningar, bland annat har vi ordnat kvällar med fotboll på storbilds-TV och bjudit på kaffe och korv.
Det är också en del pyssel med ett så gammalt hus. Vi har reparerat och röjt. En gräsklippare har inköpts så igräsmattan kan klippas.

 

För att få reda på lite mer om föreningen så kan du här läsa stadgarna.

 

Läs 2011 års verksamhetsberättelse

 

 

Nedläggning på g

 

Vid årsmötet i april 2013 beslutades att lägga ned samhällsföreningen. För att verkställa beslutet måste dock samma beslut tas även på årsmötet 2014. Så fram till dess är det upp till örerydsborna att fundera över om samhällsföreningen ska vara kvar eller inte.

Föreningen har problem med ekonomin samt att få folk att engagera sig i styrelsen. Föreningen äger Kullen (Öreryds gamla Missionshus) och fastigheten kräver en del underhåll, både ekonomiskt och frivlligt arbete.

 

Efter årsmötet 2014 är Öreryds samhällsförening nedlagd.