Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Föreningar

 

norra hestra församling

Den 1 januari 2010 gick de fyra församlingarna Norra Hestra, Stengårdshult, Valdshult och Öreryd samman och bildade Norra Hestra församling. Från den 1 januari 2018 är vi en del av Växjö stift efter att ha hört till Skara stift i tusen år.

 

Här hittar du gudstjänster i alla Toppens kyrkor

Här kan du läsa mer om Svenska Kyrkan

Här kan du läsa mer om Växjö stift, som vår församling tillhör

Följ Svenska kyrkan på Facebook

Följ Norra Hestra församling på Facebook

 

Pastorsexpeditionen i Hestra är öppen onsdagar kl 10.00 - 12.00.
Adress:Mogatan 17, 330 27 Hestra

Öppettiden i Gislaved är måndag–torsdag 9.00-12.00 13.00-15.00 samt fredag 09.00-12.00

Växel tfn: 0371-836 50
Mejladress: gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra

 

 

Kyrkoherde:

Per-Erik Åkermo 0371-836 55

Församlingsherde:

Marianne Nilsson 0371-836 56

Komminister:

Agneta Helge 0370-33 26 41

Diakon:

Agneta Fredeväg 0370-33 26 52

Kanslist:

Ann-Marie Svensson 0370-33 26 48

Kantor:

Lars Palmers 0370-33 26 45

Kamrer:  

Carina Abrahamsson 0371-58 70 35

Församlingsassistent:

Maria Kastberg 0370-33 26 46

Vaktmästare:

Mikael Karlsson 0370-33 26 43
Katarina Löf 0370-33 26 47
Albin Åsljung 0370-33 26 42

Förtroendevalda Valda representanter från Norra Hestra församling:
Församlingsråd Kyrkoråd
Karin Johansson ordf Åsa Martinsson Svenningsson
Åsa Martinsson Svenningsson v ordf Anders Jonsson ersättare
Anders Jonsson sekr
Carina Albertsson Kyrkofullmäktige
Jonas Mann Åsa Martinsson Svenningsson
Marita von der Luft Anders Jonsson
Jessica Svensson Anders Martinsson
Anders Martinsson ersättare Marita von der Luft ersättare
Ros-Marie Franzén ersättare Kjell Eberstål ersättare
Carolina Engvall ersättare  
Björn Felixson ersättare
Gullan Mann ersättare