Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Föreningssidor

Toppen på Gislaved

 

Här har vi samlat material rörande föreningen Toppen på Gislaved.

Du hittar kontaktuppgifter här.

Läs stadgarna

Idébank

Senaste årsmötesprotokoll

 

Vill du betala medlemsavgiften?

Person eller förening 60 kr. Familj 150 kr.
Du kan betala på Bg nr 487-1992 eller på Swish 070-659 61 79.

Glöm inte att notera namn!

 

Inför årsmöte 2019-03-21: (länkas till dokumenten varefter de blir klara)
- Utskickad/anslagen kallelse
- Kvällens program
- Årsmötets dagordning
- Verksamhetsberättelse 2018
- Förvaltningsberättelse
- Revisorernas berättelse 
- Förslag på verksamhet 2019
- Inkomna förslag

 

Morgondagens boende
En förstudie om etablering av ekobyar i Gislaveds kommun