Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Hus och hem

Färdiga tomter

I Öreryd finns ett antal färdiga tomter som är obebyggda.
Somliga ägs kyrkan och andra av privatpersoner.

Här finns en karta.

Utöver det på kartan finns en tomt till försäljning på Lommeberget.

Kontakta oss för mer information eller bättre karta.


Mark för avstyckning

I alla tre socknarna finns det markägare som är villiga att stycka av mark till den som
vill bygga ett hus, under förutsättning att kommunen ger byggnadstillstånd.
Det finns mark för alla smaker.

Vill du se en karta med några exempel?
Alabo - tre områden.
Mårtenstorp
Stengårdshult
Valdshult
Virvhult
Öreryd
I Ulvestorp går det också att ordna tomter om så önskas.

Kontakta oss för visning, bättre karta eller mer information.