Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Kommunikationer

Information om transporter, samåkning och bredband

Välj i menyn till vänster.

 

 

Info 2008-09-11

Svar till "Lämna oss inte i sticket"

Kommunen har svarat. Vi diskuterar ärendet på stormötet i Stengårdshults församlingshem torsdagen den 18 september kl 19.00.

Läs brevet här

 

 


 

 

Info 2008-09-02

Lämna oss inte i sticket

Brev till kommunstyrelsen från arbetsgruppen för vägar inom Toppen på Gislaveds kommun.
Läs brevet här

 


 

Info 2008-07-03

Brev till Vägverket, Region Syd, från Gislaveds, Gnosjös och Vaggeryds kommuner

Brevet är sänt till Toppen för kännedom. Brevet tar upp vägarna Virvhult - Stengårdshult - Palsbo, Tranult - Hestra/Gunnilstorp (Åsenhöga) samt väg 640 vid Tranhult.

 Läs brevet här (öppnas i nytt fönster)

 


 Info 2008-05-13

Vägrapport

Slutsatser från vägmöte med Vägverket och representanter från Gislaved, Gnosjö och Vaggeryds kommuner samt ”Toppengruppen för vägar” 23 april.

 

Väg 640 Skillingaryd - Öreryd

VV räknar med att under året komma igång med förstärkningsarbeten och asfaltering av sträckan Skillingaryd - Bergfors. Samtidigt avser man att förstärka vägen över mossen vid Tranhult så att vägen får full bärighet i hela sin längd.

Vägen anses viktig och prioriteras av VV.

 

Väg 639 Tranhult - Hestra (vägen mot Åsenhöga)

VV kommer att förstärka vägen över alla mossar under 2009.

Det är glest med vägar i området och alternativvägar saknas varför VV anser det angeläget att höja bärigheten som i dag är BK3.
Först 2010 blir det aktuellt att låta belägga denna väg. Förutsättningen för att detta kommer att ske är att Gislaved och Gnosjö kommuner står för 30% av beläggningskostnaden för de sträckor som ligger inom respektive kommun. VV är beredd att söka reservera medel för detta förutsatt att kommunerna tar sin del.

 

Väg 644 och 651 Virvhult - Styrshult - Palsbo samt Styrshult – Stengårdshult

VV är beredd att under 2009 belägga dessa vägar enligt ”Arbetssätt landsbygdsvägen”. Detta innebär att kommunen står för 30 % av kostnaden och VV för 70 %. VV kommer att söka medel för detta förutsatt att kommunerna tar sin del. Enligt VV brukar de flesta kommuner i länet se sin medfinansiering som viktig för utvecklingen av landsbyggden.

Beräknad total kostnad förVäg 644 Virvhult - Styrshult är 7.4 km x 500kr/m = 3.700.000kr (Gislaveds kommun 7,4 km)

Beräknad total kostnad för Väg 651 Stengårdshult - Palsbo är 6,3 km x 500 kr/m = 3.150.000kr (Gislaveds kommun 4,2 km, Vaggeryds kommun 2,1km).

Beräknad kostnad förkommunerna är: Vaggeryd 320.000 kr och Gislaved 1.730.000 kr.

Vi är övertygade om att kommunerna kommer att ställa upp på denna glesbygdssatsning eftersom detta ligger helt i linje med politiska uttalanden om vikten av att satsa på glesbygden. Noterbart är också att Gislaveds kommun har 14 % grusvägar medan snittet för Jönköpings län är endast 10 % och 8 % för Gnosjö kommun.

 

Mer information får du om du kontaktar
Lars Dittmer
Lars.Dittmer@Ryssadalen.se
telefon 0370 - 33 80 23
mobil +46 70 575 1278