Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Kommunikationer

 

Lämna oss inte i sticket

 
Brev till kommunstyrelsen från arbetsgruppen för vägar inom Toppen på Gislaveds kommun

 

Från: Lars Dittmer
Skickat: den 2 september 2008 12:04
Till: 'kommunen@gislaved.se'
Kopia: 'Borje.Laurinsson@Belteknik.se'; 'roger.nygren@teliasonera.com'; niclas.palmgren@gislaved.se; Calle Appelquist (calle@ulvestorp.biggnet.se)
Ämne: Lämna oss inte i sticket

 

Till kommunstyrelsen i Gislaved

 

Stengårdshult ligger 32 km fågelvägen från Gislaved. Tranemo, Jönköping, Vaggeryd och Gnosjö kommuncentra ligger samtliga på närmare håll. Med andra ord är Toppen på Gislaved en typisk gränsbygd.

Gislaved kommun skriver bl. a under rubriken landsbygdsutveckling att Landsbygd och tätorter ska leva i samklang med varandra. Våra tätorter ligger i stor omfattning utanför Gislaved kommuns gränser men är likafullt av elementär betydelse för vår utveckling.

 

En grundförutsättning för en positiv landsbygdsutveckling är en fungerande infrastruktur. Vad vi förstår inom Toppengruppen för vägar råder inga delade meningar om behovet av att få vägarna 651 Stengårdshult - Palsbo, 644 Styrshult - Virvhult och 639 Tranhult mot Åsenhöga belagda. Först i kedjan ligger 651 Stengårdshult – Palsbo.

Tidigare i år meddelade Vägverket VV att de hade möjlighet att utföra beläggningen redan i år enligt ”arbetssätt landsbygdsvägen” innebärande att VV bär 70% av kostnaden och kommunen 30%. Arbetssättet är väl förankrat i regleringsbrev från Regeringen 1998. Vi har nu missat denna möjlighet eftersom arbetet måste normalt utföras före oktober så fokus måste nu vara att få till rätt förutsättningar för att våra tre beläggningsprojekt kan komma till stånd på ett planerat korrekt sätt.

 

”Toppen” är beroende av en viss inflyttning för att säkerställa existensen av vår skola i Öreryd. Länets mest expansiva område är nu Torsviksområdet strax söder om Jönköping. Med väg 651 belagd kommer Toppen på pendlingsavstånd till Torsvik. Vi får bara inte missa denna unika möjlighet.

 

Onsdagen den 27:de augusti hade Tekniska nämnden möte där våra beläggningsfrågor diskuterades. Resultatet blev ett enkelt konstaterande att ”vägverkets vägar” inte faller under tekniska nämndens ansvar. Vad vi förstår utifrån diskussioner med kommunens representanter intar kommunen en strikt hållning att vägverkets vägar inte är kommunens angelägenhet och inte får belasta kommunens finanser.

 

Konsekvensen av kommunens ställningstagande blir då att den enskilt viktigaste faktorn för vår utveckling inte ingår i kommunens ”verktygslåda”. Dessutom överlåter kommunen åt oss i Toppengruppen att försöka få Regeringen att ändra i sina regleringsbrev.

Att fortsatt skylla på VV som fortsatt har Framkomlighet och Trafiksäkerhet som sina högst prioriterade områden förefaller inte särskilt konstruktivt.

 

Arbetsgruppen för vägar inom Toppen på Gislaveds kommun

 

Genom

Lars Dittmer

Lars.Dittmer@Ryssadalen.se

mobil +46 70 575 1278

Ryssadalen +46 370 338023