Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

TOPPENSAMVERKAN AB

 

Bakgrund

Allt startade 2010 som projekt inom områdena Boende,Turism och grön hälsa, Närproducerat och Allaktivitetshus. Det har lagts ner 500 000 kr och över 3 000 timmar på dessa projekt. Detta har finansierats med pengar från EU, s k LEADER pengar.
Den del som kommit längst i konkretisering är området Boende som hade som mål att komma med idéer hur vi får fler boende i bygden. Projektgruppen konstaterade att varken Bofast (med lägenheter i Valdshult) eller Gislavedshus (med lägenheter i Öreryd) skulle bygga fler lägenheter. Så skulle det bli något fick vi göra det själva.

Att bygga en eller två lägenheter är riskabelt om man inte får dessa uthyrda. Har man däremot ett antal lägenheter som grund så är man inte lika sårbar om en eller två är outhyrda. Därför har vi nu köpt lägenheterna i Valdshult och i Öreryd inklusive fastigheten med förskolan.

För detta har vi nu ett företag, Toppensamverkan AB är ett andelsägt bolag med 86 delägare där vi hoppas att ytterligare några med anknytning till Toppen vill vara med.


Varför?

Vi ska ju inte bara vara fastighetsägare utan detta ska dessutom bli grunden för fortsatt utveckling. Genom denna verksamhet och med hjälp av överskottet kan vi skapa arbetstillfällen i Toppen, erbjuda sommararbete för ungdomar och framöver ha ett servicecenter som kan förmedla uppdrag till egenföretagare, förmedla boende till turister, sälja närproducerat mm mm.


Varför aktiebolag?

Det finns flera fördelar med att driva verksamheten som aktiebolag.
1. Det finns tydliga regler för hur ett aktiebolag ska drivas med bolagsstämma, och årsredovisning vilket kontrolleras av bolagsverket.
2. Man kan som aktieägare aldrig förlora mer än aktiekapitalet, i detta fall 5 000 kr.
3. Det är andelsägarna som är det högsta beslutande organet genom bolagsstämman (årsmötet).


Vill du vara med?

Vi hoppas som sagt att vi ska bli ytterligare några delägare i Toppensamverkan AB. Det ger en tyngd och det är viktigt att vi känner att det är vi som agerar för Toppens framtid.

Om du vill vara med så skriver du ut och fyller i en anmälan.
När du sedan har lämnat in den till oss kommer vi att skriva ut kompanjon- och aktieägaravtal i två exemplar som du skriver på och behåller det ena.
Läs gärna igenom avtalet innan så du vet vad det är som du skriver på.

Gör det gärna direkt, så blir det gjort.

Har du frågor så kontakta någon istyrelsen!