Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Hedersutmärkelse till Åke!

2018-03-23


Åke Svensson tilldelades LRFs hedersutmärkelse Silvernålen!


LRF delar ut hedersutmärkelsen Silvernålen till "personer som...lagt ner ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst."

Vid LRFs länsförbundsstämma tilldelades Åke Svensson silvernålen med motiveringen:
"Åke har en positiv livssyn och drar lätt med sig andra i sitt starka engagemang för LRF. Under hans 23 år som ordförande har avdelningen tre gånger blivit utsedd till årets lokalavdelning. En av gångerna var det för LRFs stora insats i musikteatern Ja vi elsker där Åke var starkt drivande. Vi vill nominera Åke som en uppmuntran i hans fortsatta arbete."

Toppen gratulerar Åke och tackar för hans värdefulla insatser!

Hedersutmärkelse till Åke!