Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Mobila återvinningscentralen i Hestra

2019-03-20


öppen onsdagen den 27 mars kl 14.00 - 18.00.
Mobila återvinningscentralen i Hestra

 

Den mobila återvinningscentral kommer till tippen i Bjärsved, Hestra.

Läs mer under Upplevelser och service i menyspalten till vänster. Klicka vidare till Service, där finns förteckning över vad du kan lämna och inte.

Öppet onsdagar 20189 kl 14.00-18.00 nedanstående dagar

27 mars, 17 april, 15 maj, 5 juni, 27 juni, 14 augusti, 4 september, 25 september, 16 oktober och 6 november


I Hestra går det liksom tidigare bra att lämna trädgårdsavfall, träavfall samt metall även på lördagar mellan kl 10.00-14.00 under peri.oden 20/3-3/7 och 7/8-13/11. På lördagar kan dock inga andra material lämnas.