Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Öreryds skola

2019-03-07


Kommunen har gjort en paus i försäljnigen men arbetet med detaljplanen fortsätter.

 

I och med att kommunen inte fått in något bud som de anser är högt nog eller intressant nog har de beslutat att pausa försäljningen för att återkomma till våren.

Däremot arbetar de med detaljplanen. I det arbetet ingår det dels att ställa ut planförslaget och dels att hålla ett samrådsmöte.
Förslaget finns utställt bl a på biblioteket i Hestra och samrådsmötet kommer att hållas i Bjerkesalen i Öreryd den 25 mars.

Läs mer under På Gång, 25 mars.

Mer om detta på kommunens hemsida.