Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Mer om skolorna

Hestra Öreryds förskole- och skolområde

Öreryds skola och Landbogårdens förskola hör till Hestra Öreryds förskole- och skolområde. Områdeschef Yvonne Asp, telefon 0370-33 46 01 svarar gärna på dina frågor angående förskolan. Ytterligare information om skolorna, arbetsplaner och pedagogiska bokslut kan Du hitta på Gislaveds kommuns hemsida.


Hestra och Öreryds Föräldraförening

Föräldraföreningen är en viktig länk mellan barn, föräldrar och skola. Hestra och Öreryds Föräldraföreningen är aktiv och bevakar och påverkar för barnens bästa.

Har du frågor angående skolan, tag gärna kontakt med någon i styrelsen.
Ordförande Linda Johansson 070-641 90 77
Vice ordförande Jenny Niklasson 070-365 58 45
Sekreterare Anna Rothzén 076-768 19 48
Jens Andersson 0390-440 33
Pernilla Larsson 0706-89 19 31
Monia Marklund 0706-79 75 53
Maria Nielsen
Suppleant Daniel Ozols 0370-33 41 73
Suppleant Jeanette Andersson