Stengårdshult, Valdshult och Öreryd

Skolan

Öreryds skola

I Öreryd startade den första skolan1842 men dess historia slutade sommaren 2016 då den sista skolavslutningen hölls.

2015 röstade S, M, MP och KD för att skolan skulle läggas ned och i och med att dessa partier då var i majoritet gick beslutet igenom.
Argumenten till nedläggningen har varierat och grundorsaken är fortfarande oklar och de långsiktiga följderna osäkra, i och med att ingen konsekvensanalys genomfördes innan beslut.

I 174 år hade vi i alla fall råd att ha skola i Toppen.

 

Öreryds skola var en landsbygdsskola vars upptagningsområde omfattade Öreryds, Valdshults och Stengårdshults socknar.

Skolan karaktäriserades av en stor varierad skolgård med många naturliga lekplatser. Buskage, lekredskap, grusplan m m inbjöd till mycket lekglädje! Skolgården var planerad och iordningställd av föräldrar, barn och personal och var, enligt Sveriges Radio P1, en skolgård som varje elev i Sverige skulle vara avundssjuk på.Skolan bestod av förutom klassrum, grupprum, arbetsutrymmen, personalrum, matsal, kök, omklädningsrum och toaletter även av en egen gymnastiksal.
Som landsbygdsskola utnyttjades Öreryds skola för bygdens föreningsverksamhet. Skolan bidrog till ett naturligt socialt nätverk mellan människorna i bygden.

 

Beslut om nedläggning togs som sagt 2015 och fortfarande är skolbyggnadens framtid oviss.
Fastigheten är klassad i detaljplanen så att ingen annan verksamhet än skolverksamhet är tillåten. Vi har efterlyst och kommunen har utlovat en förändring av detaljplanen så att byggnaden går att använda igen...